Besplatna dostava za sve narudžbe u vrijednosti 99.95 KM i više
#stayhome, shop online -20% na sve online narudžbe

Online Loyalty

1. BB New Look d.o.o. Mostar daje na korištenje popust od -5 % za sve korisnike na sva tri web shop-a: www.retrohome.ba; www.retroshoes.ba; www.retrodenim.ba. Navedeni popust je prikazan uz artikle koji nisu sniženi na web shop-u i obračunava se u košarici prilikom narudžbe. Popust od -5 % vrijedi samo za proizvode koji „nisu sniženi“ ili koji nisu na bilo kakvoj drugoj „ciljanoj akciji“. BB New Look d.o.o. Mostar zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave, promijeni ili u potpunosti ukine ranije donešenu odluku za popust od – 5%.

2. Pravo na popust ima svaki „online kupac“ koji se prethodno registrirao kao korisnik web shop-a. Pristupanje web shop-u kao korisnik je besplatno i pristupiti može svaka punoljetna osoba. Podaci korisnika koje je dao prilikom registracije koriste se isključivo za slanje narudžbe te za informiranje korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. na sva tri prethodno navedena web shop-a.

3. Ovaj popust vrijedi samo za online kupovinu i ne može se koristiti ni u jednoj od poslovnih jedinica koje zastupa tvrtka BB New Look d.o.o. Mostar.

Loyalty Card

1. BB New Look d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu "Izdavatelj" ), izdaje Loyalty Card ('karticu') koja ostaje u njegovom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave povuče karticu iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Loyalty Card programa ('Program').

2. Pristupanje u Program je besplatno, a korisnik kartice ('Korisnik') može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni Pristupnicu za učlanjenje i preda je na blagajni jednog od prodajnih objekata Izdavatelja, a to su: "Retro Shoes", "Retro Home" i "Kuća Mode" .

3. Podaci korisnika koje je dao prilikom ispunjavanja Pristupnice koriste se isključivo u svrhu prikupljanja bonusa (odnosno apsolutnog iznosa popusta, u daljnjem tekstu 'bonus') na računu Korisnika te za informiranje Korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. u navedenim prodajnim objektima.

4. Pravo na pristup u Loyalty Card program stiče svaki kupac koji ostvari kupnju u bilo kojem od navedenih prodajnih mjesta. Ta kupnja kojom se stiče pravo na ulazak u program ne akumulira bonus i ne donosi pravo na popust prilikom sljedeće kupnje. Svaki sljedeći račun, sa dodijeljenom oznakom Loyalty kartice, u bilo kojem iznosu, akumulira bonus koji se može iskoristiti u narednim kupnjama kroz iznos odobrenog popusta na račun.

5. Pravila za ostvarivanje bonusa su sljedeća:

a) Svaki član programa u startu dobija pravo na akumulaciju bonusa u procentu prema prikazanoj tabeli bonusa na ukupan iznos računa sa pdv-om kojeg može akumulirati ili iskoristiti prilikom sljedeće kupnje.

Iznos Neto računa sa pdv-om Ostvareni postotak bonusa na računu Korisnika
do 99,99 KM 5%
100,00 - 249,99 KM 7%
od 250,00 KM 10%


b) Ovaj se bonus ne može obračunati na prvi račun sa kojim nije povezan serijski broj kartice.

c) Ukoliko se želi iskoristiti akumulirani iznos bonusa za djelomično ili ukupno plaćanje računa, novi iznos bonusa se obračunava na neto razliku računa sa pdv-om koja se nadoplaćuje.

6. Ostvareni, a neiskorišteni bonus na računu Korisnika krajem godine se ne poništava već se prenosi u sljedeću obračunsku godinu.

7. Bonus se ostvaruje u svim prodajnim mjestima Izdavatelja i akumulira se na istom računu Korisnika te ga Korisnik može iskoristiti u svim prodajnim mjestima

Izdavatelja, bez obzira u kojem prodajnom mjestu ga je ostvario, odnosno akumulirao.

8. Akumulirani bonus (iznos popusta) nije moguće zamijeniti za gotovinu ili djelomično unovčiti. Akumulirani bonus dva ili više Korisnika se ne mogu zbrajati.

9. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti na telefon +387 36 325 867. Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni iznosi.

10. Potpisom pristupnice Korisnik postaje punopravnim članom Loyalty Card programa te bezuvjetno pristaje na sve uvjete i pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale.

 

Kontakt informacije

BB New Look d.o.o. Mostar
Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar
Telefon: +387 63 773 618
Web: www.retroshoes.ba
E-mail: retrowebshop1@gmail.com

Superbrand 2013/2014 - Retrohome.ba